पितृसत्तात्मक समाज र गोत्र बिज्ञान

वैवाहिक पद्धतिलाई मुख्यत दुइ प्रकारले हेर्न सकिन्छ । पितृ सत्तात्मक र मातृ सत्तात्मक | यी...

EXPLORE